Sinulla on varmasti strategia. Onko siitä tehty tarina, jolla voi johtaa?

Brändillä johtaminen on kevyt nimi painavalle asialle: miten onnistuisimme saamaan aikaan jotain merkityksellistä? Kun aika on epävarmaa, herkistymme merkityksille. Kyse ei ole kauneuskilpailusta. Kyse on siitä, miten johtamisen toimintaympäristö muuttuu, ja mitä onnistuminen siinä edellyttää. Strategiatarina auttaa johtamaan merkitysten keinoin.

Kaikkea mitä teet, tulkitaan merkitysten linsseillä.

Mikä on toimintasi tarkoitus? Mitkä ovat sen päämäärät ja toimintaperiaatteet? Mikä on strategiasi? Mitä konkreettisia vaikutuksia toiminnallasi on? Mitä arvoja brändisi edustaa? Nämä ovat tavanomaisia strategiakysymyksiä, jotka ovat joskus olleet firmojen yksitysasioita. Mutta enää ne eivät sitä ole. Kaikkea toimintaasi tulkitaan merkitysten linsseillä.

Havainnot vaikuttavat suoraan siihen, miten onnistut tavoitteitasi toteuttamaan.

Toiminta vailla tarkoitusta on tarkoituksetonta toimintaa. Yritys vailla merkitystä on merkityksetön yritys. Jos tahdot onnistua, et voi jäädä merkityksettömäksi tai tarkoituksettomaksi.

Epävarmuus herkistää merkityksille.

Epävarmuudessa etsimme merkityksistä turvaa. Ei ole suurentelua sanoa, että olemme astuneet merkitysten aikaan. Tai pikemminkin palanneet siihen – epävarmuuden kasvaessa elämme merkitysten renesanssia. Siksi kannattaa puhua merkityksellä johtamisesta.

Merkityksellä johtaminen on liikkeenjohdolle tärkeää, koska se vaikuttaa sekä johtamiseen että tuloksiin toimialasta riippumatta. Se myös luo yrityksen brändin. Asiaa ei voi ohittaa yhtenä muotina muiden joukossa. Se on sama kuin jos johto väittäisi, että digitalisaatio ei kosketa meitä. Koskettaa varmasti. Jos johto ei asiaan tartu, se laiminlyö tehtäviään.

Johto ei voi onnistua yksin.

Johto voi asettaa tavoitteita ja valita keinoja, mutta se ei ikinä voi päättää strategian toteutumisesta.

Onnistumiset syntyvät monen tekijän tulona, ei niiden summana. Yksinkertaistenkin asioiden aikaansaamiseen tarvitaan erilaisia osaamisia ja erilaisia ihmisiä. Onnistuakseen johdon on vaikutettava ihmisiin. Kyvykkäät ja omasta tahdostaan halukkaat saavat aikaan enemmän ja parempaa kuin kyvyttömät ja haluttomat.

Mikään strategia ei toteudu ilman omasta tahdostaan sitoutuneita ihmisiä. Asiakkaat, osaajat, omistajat ja rahoittajat sitoutuvat vain yrityksiin, joilla on heille merkitystä. Siksi ne yritykset, joilla on tarkoitus menestyvät paremmin kuin yritykset, joiden tarkoitus on vain tehdä tulosta.

Strategiatarina auttaa johtamaan merkitysten keinoin.

Merkityksellä johtaminen rakentuu sille, että kaksi perusasiaa tehdään hyvin: tarvitaan kirkas ja johdonmukainen strategia, ja sille kiinnostavaa ja ymmärrettävä ulospano. Onnistumiseen tarvitset molemmat, toinen kahdesta ei yksin riitä. Ne syntyvät samoista aineksista, ja jos vain mahdollista, ne kannattaa tehdä samoilla tulilla.

Kun alat kiteyttää strategiastasi vetovoimaista tarinaa, älä nyhjäise tyhjästä. Varmista ensin ilmeiset perusasiat: Että sinulla on strategia, josta voi jotain kiteyttää, ja että se on totta kaikille sidosryhmille yhtä aikaa. Kun teet tämän hyvin, saat arvokkaan bonuksen: olet koeponnistanut strategiasi niin kuin painekattilan, ja tiedät mistä se mahdollisesti vuotaa. Tämä saattaa ratkaista sen, tuleeko strategiastasi yksi niistä harvoista, jotka myös toteutuvat – niitä on tutkitusti noin kolme kymmenestä.

Sen jälkeen mieti, täyttääkö strategia ja siitä tehty tarina kriittiset R.O.I. -kriteerit:

1. Relevanssi: Miksi strategiasi ja siitä kiteytetty tarina on niin merkityksellinen asiakkaille, osaajille ja omistajille, että he mielellään tahtovat siihen sitoutua?
2. Omistettavuus: Mikä tekee tästä sisällöltään juuri sinun strategiasi eikä kenenkään muun, ja mikä sen ulospanossa on sellaista, mitä kukaan muu ei voi sanoa tai omia?
3. Innostavuus: Mikä strategiasi sisällössä ja siitä kiteytetyssä tarinassa motivoi ihmisiä toimimaan omasta tahdostaan?

Strategiasi voi sisältää sata sivua täyttä asiaa. Toimintaa voit sillä johtaa, kun strategiasi kiteytyy ihmisten mielissä konkreettiseksi tarinaksi, joka sisältää heille merkityksellisiä ja haluamisen arvoista asioita.