Form follows function
Helsinki 14
virtual agency

Funktionalismi syntyi vuonna 1896. Sen idea kiteytyy toteamukseen “tarkoitus sanelee muodon”. Tämä tarkoittaa, että rakennus tai esine tulee suunnitella niin, että sen kaikki osat palvelevat mahdollisimman hyvin tiettyä tarkoitusta – eli asetettua päämäärää.

Mielestämme tämä idea soveltuu myös liiketoiminnan ja brändin kehittämiseen.

HELSINKI 14 ON MOTIIVI TEHDÄ ASIAT PAREMMIN.