Mitä Helsinki 14

KEHITÄMME ASIAKKAIDEMME BRÄNDEJÄ JA LIIKETOIMINTAA.

Johdon tärkein tehtävä on hahmottaa ja valita, mistä arvo syntyy. Sen vaikein tehtävä on saada valinnat toteutumaan käytännössä.

Vahva brändi ja menestyvä liiketoiminta syntyvät samoista aineksista.

  1. Liiketoiminta menestyy toiminnalla, joka tuottaa asiakkaille lisäarvoa.
  2. Brändi luodaan tekemällä tämä toiminta näkyväksi ja kiinnostavaksi.
  3. Strategia on väline onnistumisen organisointiin: tavoitteet, keinot, resursointi, johtaminen.

AUTAMME JOHTOA LIIKETOIMINNAN PERUSTAVISSA VALINNOISSA, NIIDEN KONKRETISOINNISSA JA KÄYTÄNNÖN TOTEUTUKSESSA.

  1. Määrittely: Autamme johtoa perustavien valintojen määrittelyssä ja ihmisten sitouttamisessa niihin.
  2. Konkretisointi: Konkretisoimme valinnat johdettavaksi ja näkyväksi toiminnaksi talossa ja markkinoilla.
  3. Toteutus: Tuomme asiakkaalle hankkeen toteutuksessa tarvittavan erikoisosaamisen .