Miten Helsinki 14

TYÖTÄMME OHJAA KOLME NÄKEMYSTÄ:

  1. Yritykset, joiden toiminnan tarkoitukseen ja arvoihin sekä henkilöstö että asiakkaat voivat samaistua, menestyvät paremmin kuin kilpailijat.
  2. Strategiat ovat hyödyllisiä vasta, kun ne on viety johdettavaksi toiminnaksi jolla on tarkoitus.
  3. Kaikkea ei voi muuttaa kerralla, mutta kaikkien muutosten on tähdättävä samaan päämäärään.

Yhdessä johdon kanssa jalostamme strategiset valinnat johdettavaksi ja näkyväksi toiminnaksi, jolla on tarkoitus.

ONNISTUMINEN EI OLE OSIENSA SUMMA, VAAN NIIDEN TULO.

Onnistumisiin asiakas on aina tarvinnut eri alojen osaajia, jotka työskentelevät saman päämäärän hyväksi. Esimerkiksi brändiuudistuksessa tai strategiapäivityksessä asiakasta avustava toimisto pystyi vielä vuosituhannen alussa lupaamaan asiakkaalle onnistumisia, koska toimistolla oli omassa talossaan kaikki tarvittavat osaajat.

Digitalisoituminen on nopeasti lisännyt tarvittujen erikoisosaamisten määrää. Samaan aikaan kaikki toimijat ovat omilla aloillaan joutuneet yhä syvemmin erikoistumaan. Lisäksi asiakkaiden tarpeet ovat muuttuneet: suunnitelmat on konkretisoitava toiminnaksi yrityksessä ja markkinoilla yhä nopeammin ja kokonaisvaltaisemmin.

Seurauksena asiakas tarvitsee entistä useampia samaa päämäärää toteuttavia osaajia, mutta kaikkia asiakkaan tarvitsemia osaamisia ei ole millään toimistolla yksin, eikä asiakkaallakaan.

Siksi olemme luoneet virtuaalisen toimiston funktionalismin periaatteita seuraten: ”form follows function”.

Virtual Agency luo asiakkaalle hankkeessa tarvittavan toteutusryhmän asiakkaan tilanteen ja tarpeen mukaan, toimistorajasta riippumatta. Osaajat eivät ole satunnaisia tai markkinoilta kilpailutuksella poimittuja, vaan ovat jo kouliintuneet työskentelemään tehokkaasti yhdessä – he vain eivät ole yhden yrityksen palkkalistoilla. Samalla nämä osaajat muodostavat asiakkaalle linkin siihen syvään erikoisosaamiseen, jota heidän takanaan olevissa yrityksissä on.

Näin asiakkaalla on käytettävissään juuri ne kyvyt mitä kulloinkin tarvitaan – ei enempää eikä vähempää. Virtual Agency tekee asiakkaalle mahdolliseksi saavuttaa tuloksia aiempaa nopeammin, ja erikoisosaamisiltaan paremmalla tiimillä kuin mihin yksittäinen toimisto pystyy. Siksi olemme päättäneet olla virtual agency.